Trasépeiling/Sondesøk

Vi kan trasépeile rør ved hjelp av elektriske impulser eller ved å tre en stakefjær med sonde inn i røret og så søke opp denne. Sonden fungerer selv på store dybder. Vi kan også søke frem kummer og stoppekraner ved hjelp av metalldetektor.

Bildet viser søk etter sonde som ligger inne i avløpsledningen på skadestedet.