Termofotografering

Vi termofotograferer vannbårne varmerør og varmekabler for å lokalisere beliggenheten eller for å finne lekkasjer på gulvvarme, gatevarme, fotballbaner, isbaner ol.

Bilde 1 og 2 viser lekkasje på vannbåren varmeledning sett gjennom termokamera, mens bilde 3 viser lekkasjepunkt merket på samme sted.