Lekkasjesøkeren AS

Lekkasjesøkeren AS er et spesialfirma med bred kompetanse og lang erfaring innen lekkasjesøk. Vi foretar søk og lokalisering av lekkasjer på alle typer rør, både innendørs og utendørs, og vi utfører oppdrag i hele Østlandsområdet for privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, rørleggerfirmaer, m.m.

Vi utfører også termografering etter vannbåren varme samt trasépeiling og søk med sonde.

Våre tjenester

Lekkasjesøk

Ved vannlekkasjer på stikkledninger inn til hus søker vi først langs hovedledningen for å finne tilkoblingspunktet, og deretter langs innlegget inn til huset for å finne lekkasjen.

Se mer

Termografering

Vi termograferer vannbårne varmerør og varmekabler for å lokalisere beliggenheten eller for å finne lekkasjer på gulvvarme, gatevarme, fotballbaner, isbaner m.m.

Se mer

Trasépeiling/Sondesøk

Vi kan trasépeile rør ved hjelp av elektriske impulser eller ved å tre en stakefjær med sonde inn i røret og så søke opp denne. Sonden fungerer selv på store dybder.

Se mer

Referanser

Kontakt Oss

    IMG_1852