Lekkasjesøkeren AS

Spesialfirma for søk og lokalisering av lekkasje på alle typer rør, både innendørs og utendørs. Vi søker i Østlandsområdet for privatpersoner, forsikringsselskaper, kommuner, rørleggerfirmaer, etc. Vi utfører også Termofotografering etter vannbåren varme samt trasèpeiling og søk med sonde.

Våre tjenester

Lekkasjesøk

Ved vannlekkasjer på stikkledninger inn til hus søker vi først langs hovedledningen for å finne tilkoblingspunktet og deretter langs innlegget inn til huset for å finne lekkasjen.

Se mer

Termofotografering

Vi termofotograferer vannbårne varmerør og varmekabler for å lokalisere beliggenheten eller for å finne lekkasjer på gulvvarme, gatevarme, fotballbaner, isbaner o.l.

Se mer

Trasèpeiling/Sondesøk

Vi kan trasèpeile rør ved hjelp av elektriske impulser eller ved å tre en stakefjær med sonde inn i røret og så søke opp denne. Sonden fungerer selv på store dybder.

Se mer

Referanser

Kontakt Oss

Bilde-9