Lekkasjesøk

Ved vannlekkasjer på stikkledninger inn til hus søker vi først langs hovedledningen for å finne tilkoblingspunktet og deretter langs innlegget inn til huset for å finne lekkasjen. Vi benytter spesialmikrofoner som måler lydhastighet for å søke oss frem til støyen som er forårsaket av lekkasjen. Vi kan også koble en spesialgass på ledningen som kan forsterke støyen når vann og gass møtes i lekkasjepunktet. Denne gassen er 12 ganger lettere enn luft og kan søkes opp over bakken med en spesialsniffer. Gassen er ufarlig.

For lekkasjesøk for kommunene på hovedledningsnettet benytter vi spesial lydloggere som vi kan søke over store områder med. Bilde 1 og 2 viser lytting etter lekkasje på vannledning ved bruk av loggere, eller enkelt sagt mikrofoner. Et dataprogram tolker lydbildet og forteller hvor lekkasjen, altså støykilden ligger.

Bilde 3 søk etter støy på bakken med mikrofon, mens bilde 4 nedenfor viser sniffeapparat for å lukte spesialgass som blir sendt ut gjennom lekkasjen.